Studenter på Campus

Sök till Studentkårens Styrelse!

Är du en engagerad och social student med en vilja att förbättra din och dina klasskamraters studietid? Sök till Studentkåren Linnéstudenternas styrelse redan nu!

POSTER ATT SÖKA:

  • Ordförande (heltid)
  • Utbildningsbevakare Växjö (heltid)
  • Utbildningsbevakare Kalmar (heltid)
  • Studiesocialt ansvarig Växjö (heltid)
  • Studiesocialt ansvarig Kalmar (heltid)
  • Deltidsledamot Kalmar Växjö

HUR SÖKER JAG?

Maila val@linnestudenterna.se (bifoga CV och personligt brev)

Sista ansökningsdag är söndag 17/3!

Mer information på linnestudenterna.se/sok-till-karstyrelsen/