man bakom galler

Spetsforskning ska nå fler genom konstinstallation

Förra veckan var det vernissage av utställningen Don Quijote: Sorgsna miner. Utställningen, som består av 16 videoskärmar och fotografier baserade på Cervantes 1600-talsroman Don Quijote, har skapats av den nederländske kulturteoretikern, videokonstnären och professorn Mieke Bal i samarbete med de två spetsforskningcentren Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies (Concurrences) samt Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS), samt Kulturparken Småland.

Tanken med utställningen är att bjuda in till Miguel Cervantes fiktiva värld. Filmsekvenserna handlar om trauman och meningslösheter och berättar om dagens kommunikationssvårigheter, utanförskap och intolerans. Varje skärm presenterar ett avsnitt från romanen, på ett sätt som är relevant för oss i dagens samhälle.

Projektet som helhet speglar flera frågeställningar som behandlas inom de två spetsforskningscentren, som under en tid samarbetat med just Mieke Bal, som tidigare i veckan blev utsedd till hedersdoktor vid Linnéuniversitetet. I projektet har även studenter medverkat, bland annat i arbetet med filmningen. Fyra masterstudenter från programmet Master in English Language and Literature har även deltagit i själva uppförandet av utställningen tillsammans med Mieke.

För Concurrences del handlar det bland annat om migration, makt och utanförskap – alltså sådant som på olika sätt syns i frågor kring koloniala och postkoloniala studier, och möten mellan kulturer. För IMS handlar det mer om hur dessa frågor representeras genom övergångar mellan olika medier, samt kombination av olika medier – vad händer till exempel när Don Quijote tar ur den klassiska litterära texten, och sätts i en ny, modern text?

Niklas Salmose, lektor i engelsk litteratur och verksam i spetsforskningscentret IMS, har varit med och jobbat med utställningen.

– Besökaren blir en aktiv deltagare snarare än en passiv betraktare av utställningen och forskningen som den kommunicerar. Den emotionella och vetenskapliga upplevelsen kombineras på ett kreativt sätt. Istället för att vi vänder oss till ett fåtal specialiserade akademiker i en vetenskaplig tidskrift, så kan vi genom utställningen kommunicera med fler människor, i ett annat forum.

Utställningen pågår till och med 29 december.