Dansande förskolebarn

Starkt söktryck till nytt och unikt förskollärarprogram för yrkesverksamma

Hösten 2019 startar Linnéuniversitetet ett nytt förkortat förskollärarprogram för pedagogiskt verksamma. Programmet leder till en förskollärarexamen och är anpassat till personer som har erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan. Programmet är unikt i landet.

Ansökningsperioden avslutades den 15 mars och söktrycket till utbildningen har varit över förväntan med 540 sökande till programmets 90 platser. Det är många intresserade personer, både rikstäckande och regionalt, som har hört av sig med frågor inför ansökan. Även andra lärosäten har visat intresse av att lansera liknande upplägg.

– Vi ser mycket fram emot att få välkomna de nya studenterna till höstterminen, säger Daniel Alvunger, prodekan för Nämnden för lärarutbildning. Här kan vi möta och utgå från studenternas yrkeserfarenhet och sedan följa deras utveckling och deras resa in i förskollärarprofessionen. Nyligen hade vi vår första upptaktsträff för examinatorer och kursansvariga i programmet. Engagemanget och förväntan från våra lärare är mycket stor.

Alla programmets kurser är uppbyggda utifrån de sökandes kunskaper om och erfarenheter av förskolans verksamhet och pedagogiska arbete som tas med in i studierna.

Antagningsbesked kommer att skickas den 12 april och utbildningen startar den 12 augusti. Nästa ansökningsomgång genomförs inför hösten 2020. Om utfallet med höstens 90 platser fungerar väl, så finns det möjligheter till utökat platsantal.

Prodekan Daniel Alvunger ser programmet som ett sätt att möta ett behov av fortbildning av befintlig personal från förskolechefer och utvecklingsledare i kommunerna. Nämnden för lärarutbildning har en uttalad ambition att i fortsatt samverkan med skolväsendet i regionen hitta kreativa lösningar och utforma nydande utbildningar.


Mer information

Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma 150 hp.
Särskilda förkunskapskrav: Minst fem års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskola, motsvarande 100 %, efter 1998, varav minst två år sammanhängande tjänstgöring.
Distansutbildning: Studietakt 75 % med obligatoriska campusträffar i Växjö och Kalmar. Studieformen är distans, deltid med förlängda terminer vilket underlättar för att studenten ska kunna fortsätta att arbeta deltid under studietiden.

Läs mer om utbildningen

Kontakt

Jutta Lesell, utbildningssamordnare Nämnden för lärarutbildning,
telefon 0470-708276, mejl jutta.lesell@lnu.se.