Rewktor Peter Aronsson välkomnar statsminister Stefan Löfven till universitetskajen.

Statsministern och innovationsrådet pratar vatten och e-hälsa i Kalmar

Regeringens Nationella innovationsråd håller den 23 oktober ett regionalt möte i Linnéuniversitetets lokaler i Kalmar. Mötet leds av statsminister Stefan Löfven, deltar gör även näringsminister Ibrahim Baylan och socialminister Lena Hallengren.

Innovationsrådets övergripande uppgift är att med innovation bidra med lösningar på de stora samhällsutmaningarna och verka för ett långsiktigt konkurrenskraftigt och hållbart Sverige. Två gånger om året sammanträder delar av det ordinarie rådet tillsammans med lokala och regionala företrädare för att lära av lokala och regionala erfarenheter.

På Linnéuniversitetet diskuterade rådet samverkan och innovationssystem samt vattenfrågor och e-hälsa, som är de samhällsutmaningar som är i fokus för mötet.

– Jag tror starkt på samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Det är bra att klimatförändringarna ökar trycket för både samverkan och behov av innovationer. I den här delen av landet är vi mest utsatta och jag är därför övertygad om att vi i Kalmar län kan öka regeringens kunskaper, genom att visa både goda exempel och de utmaningar som vi har här, säger Cecilia Schelin Seidegård landshövding i Kalmar län.

Samtidigt arrangerades Innovationsrådets dag med fokus på innovation, vatten och e-hälsa. Även det på universitetskajen. Deltagarna kom från regionalt och lokalt näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och från universitetet. Här arbetade man i workshopar för att komma fram till lösningar på samhällsutmaningar med fokus på vatten och e-hälsa. Aktiviteten genomfördes med stöd av Vinnova och Hack for Sweden.

– Vi hoppas att dagen bidrog till inspiration, lärande, nya allianser och kontakter kring innovation, för att lösa samhällsutmaningar där vi kopplar ihop lokal, regional och nationell nivå, säger Karin Alm Chearnley på innovationsrådets kansli.

– Det är väldigt roligt att få möjlighet att stå värd för ett så här viktigt möte, säger Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet. Vi gör redan mycket inom det svenska innovationssystemet vid universitetet, men vi är redo att göra mer. Vi kan stärka förmågan att sätta kunskap i rörelse för en hållbar framtid.

Mötet har planerats i samverkan med företrädare för Länsstyrelsen Kalmar län, Region Kalmar län och Linnéuniversitetet.

Rektor och statsminister på universitetskajen.
Rektor och statsminister på universitetskajen.
Rektor och statsminister på universitetskajen.
Rektor och statsminister på universitetskajen.