hand med förstoringsglas över två ihopsatta pusselbitar

Strategiskt arbete med partnerskap inom IT-ämnen ger mervärde

För att kunna arbeta mer strategiskt med samverkan och för att se till så att både företag/organisationer och Linnéuniversitetet får ut mesta möjliga av samarbeten, har ämnena datavetenskap och medieteknik börjat skapa partnerskap med sina samarbetspartners.

Institutionen för datavetenskap och medieteknik har börjat arbeta med att skapa partnerskap med sina samarbetspartners. Skälen till detta är framför allt två – dels för att kunna arbeta mer strategiskt med samverkan, dels för att säkerställa att både företag/organisationer och Linnéuniversitetet får ut mesta möjliga av samarbeten.

Partnerskapen grundas på en modell framtagen av Lars Frølund och Max Riedel. Arbetet börjar med en gemensam dialog där man utgår ifrån partnernas respektive målsättningar med samverkan – vad är det som driver oss? Sedan går var och en hem till den egna organisationen för att konkretisera detta utifrån ett antal punkter. Därefter sätter man sig ner tillsammans igen för ett fortsatt dialog.

– I detta skede går vi vidare och tittar på vilka fokusområden som är av störst intresse och som ligger i linje med företagens forskning och utveckling, samt vilka områden där vi själva har störst kunskap. När vi har detta på plats tittar vi på vilka format som passar bäst för samverkan – handlar det om studentsamverkan, kompetensutveckling eller gemensam forskning? säger Diana Unander, forsknings- och projektkoordinator vid institutionen för datavetenskap och medieteknik.

I modellen ingår också att skapa en plan för hur detta kan följas upp och utvärderas. Detta för att man ska kunna se att man gör rätt saker som skapar ett mervärde.

– Modellen med partnerskap är ett väldigt bra verktyg för att öka förståelsen om varandras verksamheter, prioritera arbetet och se till att vi fokuserar på rätt saker. Det är viktigt att arbetet är väl förankrat i organisationen. Vi har i dagsläget påbörjat partnerskap med bland andra Södra, Sydved, Combitech, Sigma Technology, Volvo CE, Kalmar Cargotech och Scania, berättar Diana Unander.

Mer information

Företag som tycker att detta låter intressant och vill arbeta mer strategiskt tillsammans med Linnéuniversitetet är välkomna att kontakta institutionen via Diana Unander.