Skisser

Studenterna presenterar sina översiktplaner för Aboda Klint, Högsby samt Allgunnens stugområde på Ruda bygdegård

Studenter från byggnadsutformning och byggnadsingenjörsutbildningen har som ett skolprojekt tagit fram översiktsplaner för Aboda Klint, Högsby samt Allgunnens stugområde. På torsdag är det dags för dem att presentera sina idéer för allmänheten.

Genom Lidlab har Högsby kommun och Emmaboda kommun fått hjälp av studenter vid Linnéuniversitetet med samhällsplanering. Studenterna har haft workshop, besökt de berörda områdena och sedan i projekt fått samarbeta fram översiktsplaner och detaljplaner.

För dig som vill ta del av studenternas presentationer gäller:

Tid: 7/11 klockan 17:00-20:00

Plats: Ruda Bygdegård, A-salen, Östra Långgatan 5, Ruda

Här kan du läsa tidigare nyheter om studenternas arbete:

Redovisning av studenternas projekt med Högsby och Emmaboda kommun

Lidlab och studenter besökte Emmaboda för samverkan inom samhällsplanering