Avlutning LUSA 2019

Summer Academy avslutat för sjätte året i rad

Ännu ett år av Linnaeus University Summer Academy har lidit mot sitt slut. Under fem veckor har studenter och lärare från hela världen samlats för att utbyta kunskap i en internationell sommarmiljö.

Idag, 15 augusti, var det dags för årets studenter på Linnaeus University Summer Academy att delta på avslutningsceremonin. 194 registrerade studenter från 29 länder och regioner har fullföljt sina fem veckors studier på någon av de tio olika kurser som erbjöds i år. Förutom våra egna föreläsare, föreläste även internationella gästlärare och företags- och organisationsföreträdare. LUSA erbjöd alltså ännu ett år på en mångkulturell miljö fylld med kunskap.

Årets öppna föreläsningar var som vanligt välbesökta av studenter. Årets gäster var Linda Camara från Tengbom arkitektfirma, Malcolm Dixelius, journalist och Rysslandsexpert samt Lena Ek, ordförande i Södra och f.d. miljöminister. Under kurserna anordnades exkursioner, studiebesök och fältarbeten av olika slag. Även några extra workshops och exkursioner på helgerna erbjöds likt tidigare år.

- Linnéuniversitetet har satt mycket positiva avtryck hos studenterna, säger Anneli Andersson, verksamhetsledare för Summer Academy. Alla återvänder nu till sitt hemland med nya kunskaper, härliga minnen, berikande reflektioner och nyfunna vänner. För många kommer Linnéuniversitet vara en möjlig framtid för fortsatta studier. De svenska studenterna upplevde tydligt att de befann sig på en internationell arena på hemmaplan, det blev så mycket mer än ”bara en kurs”, återberättar Anneli.