Mathias Karlsson

Två av Sveriges mest prestigefyllda priser inom företagsekonomi till Mathias Karlsson

Mathias Karlsson vid Linnéuniversitetet har för sin avhandling ”Infinitely Demanding Entrepreneurship” mottagit Oskar Silléns pris för bästa doktorsavhandling. Han har dessutom tilldelats det eftertraktade Wallanderstipendiet i företagsekonomi. Stipendiet är på drygt 1,7 miljoner kronor och finansierar tre års heltidsforskning.

Oskar Sillén-priset föräras årligen Sveriges främsta nya forskare i företagsekonomi. Priset och ett stipendium på 30.000 kronor delas ut till minne av Oskar Sillén, banbrytare och portalfigur inom svensk företagsekonomi.

– Det känns verkligen kul, säger Mathias Karlsson. Dels är det hedrande att få det här fina priset i en så pass hård konkurrens. Dels är det ett erkännande för min forskning i vilken jag kombinerar etnografi med filosofi. Jag är både stolt och glad.

Mathias Karlsson har i sin avhandling Inifinitely Demanding Entrepreneurship studerat initiativet IKEA’s Partnership with Social Entrepreneurs för att undersöka hur entreprenörskap som syftar att skapa ansvarsfull samhällsförändring praktiseras samt några av dess konsekvenser.

– Den viktigaste kunskapen som avhandlingen bidrar med är att den ökar vår förståelse kring hur krävande det är att ta ansvar på allvar. Att praktisera ansvar gentemot andra och deras liv är så att säga oändligt krävande och det tar aldrig slut. Men samtidigt är det möjligt tack vare en försonande humor och en trolös tro, vilket kortfattat innebär att man förblir trogen en idé om ”gott” (till exempel kvinnors jämlikhet) trots alla möjliga svårigheter som man ställs inför. Idén om Infinitely Demanding Entrepreneurship syftar därmed på att en viss form av entreprenörskap som utförs av hängivna, ansvarsfulla och lyhörda personer, vilket i sin tur leder till mer ansvarsfull samhällsförändring.

– Jag kommer att fortsätta utforska existentiella och etiska frågor i företagsekonomiska sammanhang. Wallanderstipendiet möjliggör detta. Till att börja med kommer jag att skriva om ett par kapitel i min avhandling till vetenskapliga forskningsartiklar.

Wallanderstipendierna är avsedda att finansiera framstående yngre nydisputerade doktorers fortsatta forskning inom de ekonomiska disciplinerna. Det ses som Sveriges mest prestigefyllda forskningstipendium inom företagsekonomi och för att tilldelas det måste avhandlingen bedömas hålla högsta internationella nivå.  

--------

Mer information

Pressmeddelande om Mathias avhandling inkl en kort film finns här: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2018/ar-entreprenorskap-nyckeln-till-en-mer-hallbar-varld/

Länk till avhandlingen: http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1246543&dswid=-2356

Kontakt

Mathias Karlsson, mobil 070-978 10 02, e-post mathias.h.karlsson@lnu.se

--------------

Juryns motivering lyder till Oskar Sillén-priset:

”Med sitt syfte att öka förståelsen av entreprenöriella aktiviteter vilka syftar till att åstadkomma ansvarsfulla samhällsförändringar adresserar denna avhandling ett aktuellt, viktigt och underbeforskat område. Genom en omfattande studie av IKEA:s partnerskap med sociala entreprenörer för att stärka kvinnors egenmakt i framför allt Thailand och Indien bidrar avhandlingen till en fördjupad förståelse av entreprenörskapets etiska och politiska dimensioner.

Baserat på filosofen Simon Critchley’s arbeten formuleras en kreativ referensram genom vilken de sociala och politiska dimensionerna av ett socialt entreprenörskaps praktik görs synliga i en mycket ambitiös och väl genomförd studie. Studien visar på en detaljerad nivå hur socialt entreprenörskap kan förbättra livsvillkor för människor genom att skapa autonoma utrymmen där de kan utöva ett ökat självbestämmande.

Avhandlingen lämnar viktiga bidrag till entreprenörskapets teori och praktik genom att visa hur socialt entreprenörskap är ”oändligt krävande”. Att skapa ansvarfulla samhällsförändringar kräver ett hängivet och etiskt lyhört arbete som handlar om att hantera komplexa och motstridiga krav och praktiker. För att detta skall bli uthärdligt behövs en ”tro för trolösa” och en rejäl dos humor.”

Juryn består av: (ordförande) professor Flemming Poulfelt från Handelshögskolan i Köpenhamn, professor Andreas Werr, Handelshögskolan i Stockholm, professor Karin Jonnergård, Linnéuniversitetet och Lunds universitet och professor Helén Anderson, Linnéuniversitetet.