Kugghjul

Vetenskaplig konferens om genus, entreprenörskap och postfeminism

Den 6 mars hölls en konferens om genus, entreprenörskap och postfeminism på Teleborgs slott. Konferensen arrangerades av kunskapsplattformen Entreprenörskap och social förändring, ENT, (www.lnu.se/ent) i samarbete med forskargruppen EMBLA (www.emblaresearch.se).

Genus och entreprenörskap och hur detta beforskats och förändrats över tid, liksom den diskurs som utvecklats kring postfeminism diskuterades och debatterades. Ett annat ämne som debatterades under dagen var förhållandet mellan nyliberalism och postfeminism, och hur detta påverkar entreprenörskapsforskningen.

Huvudtalare var GWO-redaktören Patricia Lewis, docent vid Kent University, professor Helene Ahl, Jönköpings University, och docent Viktorija Kanolityte, Linnéuniversitetet.

Patricia Lewis
En av huvudtalarna var GWO-redaktören Patricia Lewis, docent vid Kent University.