Thomas Bader

Thomas forskning hjälper konstruktörer utforma framtidens träbyggnader

Thomas Bader är ny professor i byggteknik vid Linnéuniversitetet. Hans forskning kombinerar utveckling av modeller i datorn med praktiska experiment i labbet. Målet är att utnyttja träets goda egenskaper optimalt och att öka konkurrenskraften hos träkonstruktioner gentemot andra material.

Trä som material i byggnader och andra konstruktioner har många fördelar. Inte minst är trä det enda riktigt förnybara byggmaterialet. Andra material som betong, tegel och stål kräver dessutom mycket energi vid framställningen och ger högre utsläpp av koldioxid. Att intresset för att använda trä som byggmaterial har utvecklats starkt på senare år är därför inte förvånande.

Vid Linnéuniversitetet bedrivs framstående forskning inom många olika aspekter av byggteknik, med fokus på trä. En av forskarna inom området är Thomas Bader, prefekt vid institutionen för byggteknik, som just utnämnts till professor i byggteknik.

– Min forskning är en kombination av experiment i labbet och utveckling av datormodeller. Den syftar till att utveckla beräkningsmodeller som konstruktörer kan använda för att utforma framtida byggnader i trä. Fokus ligger på att öka tillförlitligheten hos modellerna och därmed öka konkurrenskraften hos träkonstruktioner, berättar Thomas Bader.

Beräkna beteendet hos träkonstruktioner

De datormodeller Thomas utvecklar är till för att beräkna beteendet hos byggnadselement och byggnadskonstruktioner i trä. Ett viktigt element i byggnader är så kallade förbandskonstruktioner, vilka är nödvändiga för att till exempel koppla samman balkar med pelare på ett kostnadseffektivt och säkert sätt.

– De senaste åren har jag utvecklat modeller och genomfört experimentella försök för att tillförlitligt kunna förutsäga mekaniska egenskaper hos förband med exempelvis spikar, skruvar eller dymlingar i träkonstruktioner. Dessutom forskar jag kring korslimmat trä, som är en ny typ av byggnadsmaterial som för med sig nya tekniker för att bygga i trä, säger Thomas.

Plywood i större skala

Korslimmat trä, KL-trä, är som plywood i större skala – minst tre skikt av massiva träskivor med en tjocklek på mellan 12 och 45 mm. I våras fick forskargruppen Träbyggnadsteknik ett nytt projekt beviljat som ska öka konkurrenskraften hos byggsystem baserade på KL-trä.

– I samspel med byggbranschen och Växjö kommun kommer vi att vidareutveckla detta nya byggnadsmaterial, liksom förbands- och detaljlösningar. Vi ska även övervaka konstruktioner under byggtiden fram till att de tas i bruk och kombinera konstruktionsteknik med metoder som analyserar byggnadens energiförbrukning sett över hela dess livstid.

Vad gäller Thomas forskning inom förband, arbetar han just nu i projektet ForestValue Hardwood_joint tillsammans med kollegor från Frankrike, Österrike och Tyskland för att utveckla en ekonomisk, tillförlitlig och innovativ teknik för konstruktioner i lövträ. I framtiden planerar han även att kombinera trä med andra byggmaterial för att optimalt utnyttja träets egenskaper.

Spännande samspel

Thomas Bader kommer från Österrike och har en docentur i material- och strukturmekanik från TU Wien. Han kom till Linnéuniversitetet 2015 och blev prefekt 2018. Thomas ser fram emot att som professor få fortsätta bidra med sin forskning inom träbyggnadsteknik till Linnéuniversitetets viktiga kompetens inom hållbart samhällsbyggande.

– Det mest spännande är att få jobba i samspel med aktörer från industri, kommun och akademi för att tillsammans skapa framtidens hållbara byggnader.