Universitetskajen

Tre nya hedersdoktorer vid Linnéuniversitetet

En nederländsk professor i litteraturteori och kulturanalys, en amerikansk professor i organisationsteori och en fd länspolismästare i Kronoberg är 2020 års hedersdoktorer vid Linnéuniversitetet.

Mieke Bal utses till hedersdoktor 2020 av fakulteten för konst och humaniora. Mieke Bal är professor i litteraturteori och kulturanalys vid University of Amsterdam, Nederländerna. Hon har ett obestridligt världsrykte som kulturteoretiker och har på senare år även blivit en respekterad videokonstnär och kurator genom att kombinera litteratur- och kulturhistoria med brännande samtidsfrågor.

Ur motiveringen: ”Mieke Bals initierade arbete med både forskare och studenter vid Linnéuniversitetet är mycket omtyckt. Genom kombinationen av gedigen kunskap, teoretisk skärpa, öppenhet för nya idéer och inte minst ett generöst, humoristiskt och ödmjukt sätt har hon blivit en synnerligen uppskattad samarbetspartner för både studenter och forskare.”

Mary Jo Hatch utses till hedersdoktor 2020 av Ekonomihögskolan. Mary Jo Hatch är professor emerita i organisationsteori vid Stanford University, USA. Hon har undervisat och forskat om organisationer och organisering under 30 år. Mary Jo Hatch är för närvarande knuten till Boston College, USA, Copenhagen Business School, Danmark, samt till Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Ur motiveringen:”Mary Jo Hatchs brinnande intresse för kreativitet, organisering och innovation har bäring på Ekonomihögskolans långa tradition av forskning kring kreativitet kopplat till ledarskap och entreprenörskap. Hennes tolkande angreppssätt inom kvalitativ metod, att använda sig av etnografi, textanalys och konstbaserade kreativa metoder, har inspirerat flera av fakultetens forskare.”

Ulrika Herbst utses till hedersdoktor 2020 av fakulteten för samhällsvetenskap. Ulrika Herbst var länspolismästare i Kronobergs län när dåvarande Växjö universitet ansökte om att ge, och sedemera fick, polisprogrammet. Nu är hon regionpolischef förpolisregion Öst.

Ur motiveringen: ”Ulrika Herbst har varit väldigt engagerad i polisutbildningen ända sedan starten, och hon är för närvarande ledamot i Rådet för utbildning och forskning i polisiärt arbete. Hennes engagemang i och kunskap om utbildningen är mycket stort, och tillsammans med hennes enorma drivkraft och vilja gör det henne till en ovärderlig resurs för utbildningen.”

Hedersdoktorerna promoveras vid Linnéuniversitetets Akademiska högtid den 31 januari 2020 i Kalmar.

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap utsåg professor Qinghai Xu, Folkrepubliken Kina, till hedersdoktor 2019. Även han promoveras vid den Akademiska högtiden den 31 januari 2020. Läs mer om professor Qinghai Xu

Kontakt

Gunlög Fur, dekan för fakulteten för konst och humnaiora, telefon 0470-70 84 99, mejl gunlog.fur@lnu.se

Per Servais, dekan för Ekonomihögskolan, telefon 0480-49 71 79, mejl per.servais@lnu.se

Ninni Wahlström, dekan för fakulteten för samhällsvetenskap, telefon 072-205 96 98, mejl ninni.wahlstrom@lnu.se

Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05, mejl annika.sand@lnu.se