Universitetskajen, Kalmar

Två spetsforskningscenter får förlängd finansiering

Två av Linnéuniversitetets sex spetsforskningscenter, Linnaeus University Centre for Biomaterials Chemistry (BMC) och Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS), får förlängd finansiering. BMC får 5,4 miljoner kronor under tre år, medan IMS får 11,8 miljoner kronor under fem år. Beslutet har tagits av rektor efter en extern utvärdering av centren.

– Utvärderingen visar att forskningen inom centren håller just den höga internationella klass de ska hålla. De fortsätter att utveckla och förnya sina kunskapsområden till nytta för forskning, utbildning och samhälle, säger Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet.

Linnaeus University Centre for Biomaterials Chemistry (BMC) är verksamt inom området biomaterialkemi och arbetar med utveckling och tillämpning av material som kan efterlikna och/eller integreras i biologiska system, till exempel människokroppen. Centret utvärderades 2017 efter sina fem första verksamhetsår och fick då finansiering för två år till, 2018–2019. Nu får centret fortsatt finansiering på totalt 5,4 miljoner kronor under ytterligare tre år, 2020–2022, under förutsättning att fakulteten för hälso- och livsvetenskap finansierar miljön med minst 10,7 miljoner kronor under motsvarande period.

– Vi är naturligtvis väldigt glada! Det är en kvalitetsstämpel på vårt arbete de senaste åren, med högkvalitativa publikationer och god extern finansiering. Vi vill fortsätta arbetet med samma kvalitetskrav och bland annat rekrytera och stötta yngre medarbetare för att säkra återväxten, säger Kristina Nilsson-Ekdahl som är ledare för BMC.

Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS) forskar om relationer och interaktioner mellan medier, där forskningen främst spänner över litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, språkvetenskap, musikvetenskap, filmvetenskap och konstvetenskap. Centret får finansiering på totalt 11,8 miljoner kronor under ytterligare en femårsperiod, 2020–2024. Även här ska fakulteten som centret hör till – fakulteten för konst och humaniora – finansiera miljön under den aktuella perioden, med minst 23,6 miljoner kronor.

– Förlängningen är avgörande för att vi ska kunna fortsätta med vår långsiktiga uppbyggnad av kunskap, forskningssamarbeten och samhällskontakter. Vi kan nu fördjupa oss i de forskningsfrågor som centret gemensamt utvecklat. Vi vet att vi har ögonen på oss och ska göra vårt bästa för att leva upp till de höga förväntningar som finns, säger Lars Elleström, ledare för IMS.

Om Linnaeus University Centres

Linnaeus University Centres (Lnuc) utgör Linnéuniversitetets främsta forskningsmiljöer. Forskningen som bedrivs inom dessa sex center ska hålla högsta kvalitet samt ha en nationell och internationell lyskraft. Centren finansieras genom fakulteterna samt särskilt avsatta medel från universitetsstyrelsen, som rektor beslutar om.