regnbågsflaggan

Universitetsbiblioteket på Linnéuniversitetet först ut att HBTQ-diplomeras

Som första universitetsbibliotek är Linnéuniversitetets bibliotek nu HBTQ-diplomerat – ett viktigt steg för att bättre kunna värna allas lika värde.

– Som universitetsbibliotek har vi en stor kontaktyta – vi möter många studenter och anställda varje dag. Vi kände att vi ville investera i mer kunskap för att bättre kunna försvara allas lika värde. Alla ska kunna vara sig själva och vi vill möta människor som de är, inte utifrån normer och förutfattade meningar berättar Linda Sohlberg, sektionschef, på universitetsbiblioteket.

All personal har gått en utbildning för att bättre kunna möta alla på ett likvärdigt sätt oavsett sexuell läggning, kön, könsidentitet och/eller könsuttryck.

– Det handlar om vårt bemötande, men vi har också höjt vår medvetenhet vid bildval, till exempel på webben, för att visa på mångfald. Vi kommer framöver att använda ett mer medvetet språk i texter, vi ska sträva efter att vara neutrala och inte värderande. Vi ser också över skyltning i lokalerna och hur böckerna ordnas och placeras på hyllorna.

Sedan tidigare är studerandeavdelningen på Linnéuniversitetet HBTQ-diplomerade och under våren 2019 kommer även universitetsledningens kansli att HBTQ-diplomeras. Ambitionen är att Linnéuniversitetets andra avdelningar och enheter också ska diplomeras.

Än så länge finns inte något lärosäte i Sverige som är helt och hållet diplomerat men flera har påbörjat utbildning.

HBTQ ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Källa: RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter

Kontakt

Linda Sohlberg, sektionschef på universitetsbiblioteket, telefon 0470-70 84 77, mejl linda.sohlberg@lnu.se
Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05, mejl annika.sand@lnu.se