Spirande gröna träd

Utbildning våren 2020 för personal inom förskola och skola

Senast den 15 oktober kan man söka kurser som startar våren 2020.

Yrkesverksamma inom skolväsendet kan söka fortbildning via det reguljära kursutbudet.
Läs gärna mer om både program och kurser på Linnéuniversitetets webbplats
Ansökan görs via www.antagning.se


Det finns även olika samlingssidor på Linnéuniversitetet där man beskriver både kurser och annan information som kan vara intressant för skolväsendet. Nedan presenteras några exempel. Hör gärna av er till Regionalt utvecklingscentrum, RUC, om ni har några frågor! ruc@lnu.se

Komplettera eller bredda din kompetens inom matematik, fysik och NT-didaktik.

Det finns även en film som beskriver det utbud som finns inom matematikdidaktik. Klicka på länken nedan för att ta del av läraren Karin Sällströms presentation som sammanställdes inför RUC-rådet den 10 september 2019:
https://play.lnu.se/media/t/0_teadhqp9

Kompetensutveckling inom språk, kommunikation och estetiska uttryck.

Centrum för skolutveckling (CSU) vid fakulteten för samhällsvetenskaper, som arbetar med samverkan i form av uppdragsutbildning, föreläsningar, processtöd, utvärdering och praktiknära forskning inom utbildningsområdet.

Fakulteten för teknik erbjuder kompetensutveckling för rektorer, lärare och annan skolpersonal. Det kan vara allt från längre utbildningsprogram till fristående kurser inom det ordinarie utbudet.

Lärarlyftet


Lärarlyftet kommer att förlängas till år 2025 och målgruppen kommer att utökas. Mer information om satsningar för skolan i budgetpropositionen för 2020 finns i länken nedan.

Läs mer i regeringens pressmeddelande från den 11 september 2019

Läs mer om Lärarlyftet II vid Linnéuniversitetet