Målbild campusplan

Välkomnande, trygg och hållbar kunskaps-och boendemiljö – det är campus Växjö år 2030

Det är i alla fall målbilden för Linnéuniversitetets campus i Växjö. Till vintern 2020 ska planen för hur det ska uppnås vara klar.

I målbilden beskrivs vikten av att synas i staden, att det finns platser för att mötas, leva och bo, vikten av att utveckla gröna värden och kulturmiljön samt värdet av att tydligare koppla samman campus och staden för att skapa en ännu mer attraktiv miljö.

Målbilden har tagits fram av Växjö kommun och Linnéuniversitetet genom workshopar och möten med studenter, medarbetare, bostadsbolag och andra aktörer i och kring området. Projektet ska ta fram en ny campusplan som ska ge riktning åt den fortsatta fysiska utvecklingen av campus. Campusplanen ska vara klar under hösten 2020.

Ta del av målbilden i sin helhet

Välkommen att höra av dig till Christel Olsson, projektledare Linnéuniversitetet om du vill veta mer om arbetet eller ge dina synpunkter på utvecklingen av den fysiska miljön på campus!