Växjökonferensen 2020

Anmälan är öppen: Växjökonferensen 2020 – Handlingskraft för en hållbar skola

Växjökonferensen är en anrik konferens med lång tradition. Den har i många år fungerat som en nationell arena för information och samtal kring aktuella samt framtida skol- och utbildningsfrågor. 2020, den 29-30 januari, firar Växjökonferensen 32 år och är därmed med god marginal Sveriges äldsta skolkonferens!

Konferensen är ett samarrangemang av Växjö kommun, Linnéuniversitetet och Region Kronoberg. Den riktar sig till utbildningspolitiker, förvaltningstjänstemän, rektorer, fackliga organisationer, studie- och yrkesvägledare samt lärare på grundskola, gymnasium och högskola/universitet. Sedan 2015 arrangeras konferensen på Linnéuniversitetet.

2020 års tema är:
Handlingskraft för en hållbar skola
Vad avgör om en skola resignerar eller tar sig an utmaningarna när de goda resultaten uteblir? Växjökonferensen lyfter denna gång betydelsen av handlingskraft som grund för en hållbar skola. Handlingskraft att stå upp för alla barns och elevers rätt att upptäcka, lära och tänka nytt och handlingskraft att tillsammans bygga in en långsiktig förbättringskapacitet i organisationen.

Vill du läsa mer om tidigare konferenser?
http://vaxjokonferensen.se/historia/var-historia/

Välkommen med din anmälan inför den 29-30 januari!