Professor Qinghai Xu

Vegetations- och klimathistorik i fokus för ny hedersdoktor

Professor Qinghai Xu från Hebei Normal University, Shijiazhuang, Folkrepubliken Kina, har utsetts till hedersdoktor 2019 av fakulteten för hälso- och livsvetenskap.

Professor Xu är en välkänd och mycket respekterad palynolog och geolog. Palynologi (läran om pollen och sporer) har en mycket stor betydelse för vegetations- och klimathistorisk forskning. Hans forskning är riktad mot förståelsen av pollenspridning och pollenanalys av sjösediment och torv för att kunna rekonstruera forntidens vegetation, klimathistoria och miljöarkeologi.
 
Motiveringen lyder:
”Professor Xus arbete tillsammans med kollegor vid Linnéuniversitet inom området palynologi har var framgångsrikt i flera avseenden. Samarbetet har skapat förutsättningar för och resulterat i gemensamma projekt och fältexpeditioner, gemensamma anslag och publikationer och även ett framgångsrikt utbyte på doktorandnivå. Genom detta samarbete har professor Xu tydligt bidragit med att Linnéuniversitetet och dess forskning inom området blivit uppmärksammat i Kina.”
 
Professor Qinghai Xu kan tyvärr inte närvara vid Linnéuniversitetets Akademiska högtid den 1 februari. Han kommer därför istället att promoveras till hedersdoktor under 2020 års Akademiska högtid.

Bildtext: Här syns professor Qinghai Xu i labbet i Kalmar tillsammans med Marie-Jose Gaillard-Lemdahl, professor i botanik-vegetationshistoria/paleoekologi vid Linnéuniversitetet.