Johanna Tell och Tora Hammar diskuterar efter Johannas forskningsseminarium

Viktigt att användarna är delaktiga vid implementering av nationella riktlinjer

Johanna Tell, barnhälsosamordnare och forskare, bjöds under fredagen den 29 mars in som gästföreläsare för att berätta om sin forskning och sitt arbete med att implementera nationella riktlinjer för att skapa en mer jämlik barnhälsovård i Sverige.

– Ska man skapa nationella riktlinjer och lyckas med implementeringen så måste användarna vara involverade i processen, säger forskare Johanna Tell.

2011 genomfördes en kartläggning som visar att kvalitén på barnhälsovården skiljer sig i landet. För att få en mer jämlik barnhälsovård har man nu skapat och
implementerar gemensamma nationella riktlinjer, ett arbete som Johanna är
delaktig i och har följt upp i sin forskning.

- Eftersom jag har forskat parallellt med mitt arbete som barnhälsosamordnare har min forskning kommit till nytta ute i den praktiska verksamheten, säger Johanna.

 I sin forskning har hon studerat hur de nationella riktlinjerna tagits emot och tillämpats av användarna, regionerna och landstingen och presenterar några av de nyckelfaktorer som behövs för att lyckas med en internationell implementering.

- Det är viktigt att användarna är delaktiga i processen och att personerna som ska verkställa implementeringen har mandat att kunna fatta beslut kring de förändringar som behöver göras, säger Johanna Tell.

Läs hela Johannas avhandling här: Implementation and use of web-based National Guidelines in Child Healthcare

 

Se Johanna Tells forskningsseminarium "Viktigt att användarna är delaktiga vid implementering av nationella riktlinjer"

Johanna Tell, forskare och barnhälsosamordnare, berättar om sin forskning och sitt arbete med att implementera nationella riktlinjer för en mer jämlik barnhälsovård i Sverige
Forskningsseminarier eHälsa

Filmer: Se program och tidigare forskningsseminarier eHälsa