Röda, torra ögon

Vill du medverka i ett forskningsprojekt om ögat?

Varför får vi torra ögon? Just nu startar en forskningsstudie på universitetet, där du kan vara med och bidra genom att medverka i en enkät som tar mindre än fem minuter att delta i.

Våra forskare undersöker sambandet mellan tecken och symtom på torra ögon med hornhinnans nervfunktion. Resultatet av denna studie är viktig för att bättre kunna förstå och behandla sjukdomstillståndet som kallas "torra ögon". 

Enkäten består av 12 frågor, och ditt deltagande är helt anonymt. Det finns därför ingen möjlighet att få något individuellt resultat från enkäten men i slutet av frågeformuläret kan du välja att skriva ut och spara ditt svar, innan du skickar in enkäten.

Har du möjlighet, är du även välkommen att du delta i en djupare analys av dina ögon, oavsett hur du svarar i enkäten, på vår klinik på Optikerutbildningen, Hus Vita, 391 82 Kalmar. Du kommer i slutet av den här enkäten få möjlighet att skicka oss dina kontaktuppgifter så kan vi boka in ett besök hos oss.

Klicka här för att komma till enkäten och delta i studien!

Forskningsgruppen består av:

Jenny Roth, jenny.roth@lnu.se; Antonio Macedo, antonio.macedo@lnu.se; Peter Gierow, peter.gierow@lnu.se

Forskningsstudien är en del av arbetet i forskargruppen Research in Eyes, Vision and Optometry (REVO)