porträttbild

Vind i seglen för nye professorns forskning om populärkultur

Johan Höglund har blivit befordrad till professor i engelsk litteratur. Med sin forskning vill Johan öka förståelsen för hur populärkultur speglar, stimulerar och ibland försöker problematisera koloniala och neokoloniala diskurser och processer.

Populärkulturen hänger ihop med det samhälle den kommer ur – och den har stor påverkan på oss! Det säger Johan Höglund som nyligen befordrades till professor i engelsk litteratur vid Linnéuniversitetet, och som forskar om förhållandet mellan olika imperier och populärkultur.

– Populärkultur har en förmåga att legitimera och normalisera uppenbart orättvisa sociala relationer, men den kan också ifrågasätta dem. Samtidigt vill jag att de som läser min forskning ska stimuleras att ställa svåra frågor om de privilegier som man får i väst i allmänhet och i Norden i synnerhet, säger Johan.

Underlättar för spetsforskningscentret

Johan är forskningsledare för Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, ett av Linnéuniversitetets sex spetsforskningscentrum, som forskar om kolonialism och postkolonialism. Centret är en av Nordens största forskningsmiljöer för global och icke-europeisk historia. Att vara forskningsledare beskriver Johan som en servicefunktion – det handlar om att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för centrets forskare.

– Att befordras till professor ger en viss legitimitet som gör det lättare för mig att göra det arbetet. Det blir lite enklare för mig att skapa samarbeten nationellt och internationellt, att hitta extern finansiering för mig själv och andra.

Bryter ny mark med gotik och antropocen

Just nu är Johan aktuell med ett temanummer av Scandinavian Studies om nordisk kolonialism där han är redaktör tillsammans med kollegan Linda Andersson Burnett. Temanumret är tidskriftens första som behandlar den kolonialism som bedrevs av, och i, de nordiska länderna. Dessutom har han precis färdigställt boken Nordic Gothic tillsammans med forskarna Yvonne Leffler i Göteborg och Maria Holmgren Troy och Sofia Wijkmark i Karlstad. Boken är den första internationella publikationen som studerar hur gotiken uppstår och utvecklas i Norden. Tillsammans med Justin Edwards vid University of Stirling och Rune Graulund vid Syddansk Universitet har han också påbörjat den första boken som studerar gotik och antropocen.

– Antropocen är den geologiska tidsålder vi befinner oss i idag, där mänsklig aktivitet och industri spelar centrala roller. Hur kan denna genre berätta om global uppvärmning och klimatförändringar? Det är ett jättespännande projekt med mycket välkända forskare ombord, säger Johan.

Vad är det mest spännande med att ha blivit professor vid Linnéuniversitetet?

– Att ha blivit befordrad till professor är som att få ett segel till i båten, och ett extra roder. Det går fortare och är lättare att navigera nu. Det är en härlig känsla.