Workshop på Vitalis

Vitalis: eHälsoinstitutet bjöd in till workshop om utbildning inom eHälsa

Vilka utbildningar behövs för att svenska vård- och omsorgsgivare ska få rätt kompetens inom eHälsa och digitalisering? Under Vitalis bjöd eHälsoinstitutet in till en workshop för att diskutera behovet av utbildningar inom eHälsa.

På Vitalis 2019 ordnade eHälsoinstitutet en workshop där vi tillsammans med deltagare diskuterade utbildningens roll i eHälsa och välfärdsteknik samt dess förhållande till vision eHälsa 2025. Workshopens fokus var att identifiera vilka utbildningsbehov som finns och hur vi tillsammans kan möta behoven med olika utbildningsformer.

Under worskhopen diskuterade bland annat frågorna:

  • Vilken kunskap och kompetens behöver svenska vård- och omsorgsgivare för att vision eHälsa ska kunna uppnås?
  • Hur ska de utbildningar se ut som kan ge denna kunskap och kompetens?
  • Vilken roll har universitet och högskolor i detta?

 - Det blev ett bra seminarium och deltagare från många olika verksamheter bidrog med värdefulla idéer och synpunkter, säger Stefan Lagrosen, verksamhetsledare vid eHälsoinstitutet, Linnéuniversitet.