Lina Lindell

Wellbeing & SB WELL diskuterades på eHälsoinstitutet

Projektledare för SB WELL Lina Lindell var under hösten inbjuden att hålla ett forskningsseminarie på eHälsoinstitutet vid Fakulteten för hälso- och livsvetenskap. Titeln för seminariet var: Utveckling från hållbarhet till välmående: Kalmar, ett ”Home of Wellbeing”, kan e-hälsa utgöra ett nyckelverktyg?

– Allt fler människor i vårt samhälle är stressade och mår dåligt. Detta trots att vi lever i ett rikt land där vi har god tillgång till mat, vatten, kunskap och komfort, säger Lina Lindell, forskare inom miljövetenskap och miljöpsykologi. Torsdag den 3 oktober bjuder hon in för att berätta om sitt projekt “Wellbeing Tourism in the South Baltic Region” vars syfte är att öka “wellbeing” för regionens invånare och aktörer inom turismnäringen.

– Antalet aktiviteter vi gör räknas i vårt samhälle medan vår närvaro och det vi är inte värderas lika högt. Wellbeing är en kombination av att individen mår bra mentalt, kroppsligt och själsligt samtidigt som det finns en hållbarhet som gynnar hela samhället, säger projektledare Lina Lindell.

I sitt projekt vill hon öka medvetenheten om Wellbeing och kartlägga och skapa nätverk med aktörer inom wellbeing turism. Turism är en stor och snabbt växande industri med stor negativ påverkan på vår miljö.

– Vi ser att det finns en möjlighet att bidra till att turismen används som ett verktyg till att bidra till bibehållande och förbättrande av människors hälsa och även välmående i samhället den grundas på.

Under forskningsseminariet vill hon utöver att presentera projektet gärna diskutera hur Kalmar län kan bli ett” home of Wellbeing” och hur projektet skulle kunna bidra till ökad wellbeing genom eHälsa.

Övriga seminarier från eHälsa hittar du här: https://lnu.se/ehalsoinstitutet/