Yahya Jani

Yahya Jani är 2019 års Linnéstipendiat

Yahya Jani utsågs igår till årets stipendiat av Växjö och Kalmars stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling. Hans forskningsprojekt handlar om att återvinna glas och metaller från glasavfall och elektroniskt avfall, bland annat från glasbruk i Småland.

Forskningsprojektet heter Old and electronic waste glasses as new sources of metals och leds av Yahya Jani som är Postdoktor vid Linnéuniversitetet. Projektet går ut på att ta vara på glas och metaller från avfall för att kunna återanvända i ny produktion – ett sätt att skapa värde åt något som vi tidigare sett som skräp. Yahya är nöjd med att ha fått möjligheten att vidareutveckla sitt projekt:

– Det känns väldigt roligt att tilldelas Linnéstipendiet. Dels för min framtid som forskare och dels för att kunna utveckla forskningen inom återvinning och ekologisk hållbar utveckling, säger Yahya Jani.

Linnéstipendiet har delats ut av Kalmar och Växjö kommun sedan 2011. Stipendiet är på 500 000 kronor och syftar till att främja Linnéuniversitetets forskning inom ekologisk hållbar utveckling som bidrar till minskad miljöpåverkan i samhället.

– Två framsynta kommuner som skapade detta stipendiet 2010 och det här är nionde året som stipendiet delas ut. Vi kan se att samverkan mellan regionerna är viktig för slagkraftig forskning med hållbarhet i sikte, säger Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet.

Juryn bestod av:
Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet
Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande Växjö kommun 
Christina Fosnes, kommunstyrelsens vice ordförande Kalmar kommun
Kristina Altner, enhetschef hållbarhet Södra
Kjell Axelsson, grundare och styrelsemedlem i Läckeby Water AB

Juryns beslutsmotivering lyder:
Projektet syftar till att vidareutveckla och förbättra en metod för att återvinna glas och metaller från glasavfall och elektroniskt avfall, bland annat från småländska glasbruk. Projektet föreslår en innovativ lösning på framtida avfallshantering och sanering i motsats till dagens ohållbara glas- och elektronikdeponier.

Det innebär att glasbruksområden kan sitta på värdefulla tillgångar med tanke på att metaller är en ändlig resurs och i takt med att efterfrågan ökar leder detta till ökade priser.

Juryn bedömer att forskningsprojektet har hög vetenskaplig kvalitet och hög innovationsgrad med stor potentiell tillämpning inom regionen och globala affärsmöjligheter. Vidare har projektet stor potential att bidra till minskad miljöpåverkan och möjligheten till cirkulär ekonomi.

Här kan du läsa mer om Yahya Jani’s forskning