bild på dator med databasen Juno

Databasen Zeteo ersätts av Juno

Rättsdatabasen Zeteo har ersätts av den nya tjänsten Juno.

Juno är en sammanslagning av Zeteo och Karnov Juridik. Under en övergångsperiod har man fortfarande åtkomst till Zeteo.

Länk till Juno