Rinnande skogsbäck

15 miljoner från Formas till fem forskare på Linnéuniversitetet

Formas forskarråd har fattat beslut om vilka forskningsprojekt inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande, som tilldelas medel i den årliga öppna utlysningen. Forskare från svenska universitet och forskningsinstitut får dela på 625 miljoner kronor under åren 2021–2024.

Sammanlagt 15 miljoner kronor går till fem forskare på Linnéuniversitetet enligt följande:

Jørgen Bruhn
Institutionen för film och litteratur
Intermedial ekokritik
2 995 053 kronor.

Mark Dopson
Institutionen för biologi och miljö
Effekter av klimatförändringar i en Östersjövik som har värmts upp under 50 år
2 989 000 kronor.

Samuel Hylander
Institutionen för biologi och miljö
Hur uppstår tiaminbrist hos toppredatorer?
2 987 248 kornor

Henrik Drake
Institutionen för biologi och miljö
Mikrobiell metangas i jordskorpan - volymer, flöden och konsekvenser
2 997 558  

Changxun Yu
Institutionen för biologi och miljö
Uranets mobilisering och redoxkemi i två boreala sulfidiska landskap: Inverkan av järn- och svavelmineraliseringar samt växlande våta-torra perioder
2 993 360  

Av totalt 1 575 projektansökningar som skickades in till den årliga öppna utlysningen 2020 beviljades medel för 188 projekt. Utmärkande för samtliga projekt som fått finansiering är hög vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans.

I utlysningen för 2020 fanns två bidragsformer att söka: Forskningsprojekt och Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären, varav Changxun Yu tilldelas det senare.