studenter på universitetskajen

16,5 miljoner kronor till fyra forskare

Vetenskapsrådet har i dagarna delat ut bidrag till projekt inom utbildningsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap. Fyra forskare vid Linnéuniversitetet får sammanlagt 16,5 miljoner kronor i bidrag.

Forskarna som får bidrag är:

  • Rickard Carlsson, docent vid institutionen för psykologi, som får 5 195 000 kronor under fyra år för projektet Omprövning av Hattie´s lista över framgångsrikt lärande: Meningsfulla effektstorlekar från standardiserade meta-analyser.

  • Åsa Trulsson, universitetslektor vid institutionen för kulturvetenskaper, som får 4 004 000 kronor under fyra år för projektet Idag ska vi prata om kondomer; sex och samlevnadsundervisning bland unga migranter och flyktingar och solidaritetens möjligheter.

  • Anders Forsman, professor vid institutionen för biologi och miljö, som får 3 652 000 kronor under fyra år för projektet Långtidsuppvärmda Östersjövikar kan avslöja hur klimatförändringar påverkar biodiversitet och ekosystemfunktioner.

  • Nacira Agram, biträdande lektor vid institutionen för matematik, som får 3 600 000 kronor under fyra år i etableringsbidrag för projektet Framsteg inom Stokastisk Kontrollteori och Applikationer.

Kontakt

Annika Sand, kommunkatör, telefon 076-830 01 05, mejl annika.sand@lnu.se