Coloniala människor

16,4 miljoner till Stefan Amirell och LNUC Concurrences

Stefan Amirell vid Linnéuniversitetets spetsforskningscentrum Concurrences får 16,4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för skapandet av en unik forskningsmiljö om kolonial expansion och interkulturell diplomati i Sydostasien mellan 1750 och 1920.

Stefan Amirell är docent i historia vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet. Han får 16,4 miljoner från Vetenskapsrådet, den största finansiären för forskning i Sverige.

Anslaget är ett av de största humanistiska stöd som Linnéuniversitetet någonsin tilldelats.

-Det är en anmärkningsvärt stor summa forskningsmedel. Forskare knutna till vårt centrum har i år fått stöd för projekt inom arkeologi, film, historia, litteratur, och kultursociologi, vilket visar på styrkan i interdisciplinära excellenscentrum, säger Johan Höglund, forskningsledare för LNUC Concurrences.

Medlen går till skapandet av en globalhistorisk forskningsmiljö vid namn ”Kolonial expansion och interkulturell diplomati: Internationella fördrag och förhandlingar i Sydostasien, ca 1750−1920”.

Forskningsmiljön kommer att studera de mer än 600 fördrag som förhandlades fram och undertecknades mellan olika inhemska stater i regionen och de kolonialmakter som sökte inflytande där.

Medel för sex års forskning

Genom att studera dessa avtal kan man bättre förstå hur kolonialismen etablerades och upprätthölls i denna stora och mångfacetterade region. De historiska avtalen har också stor betydelse för hur Sydostasiens länder fungerar idag, till exempel med avseende på internationella relationer och etniska och religiösa motsättningar.

Miljön har fått medel för sex års forskning och består av sju forskare, förutom Stefan Amirell även Hans Hägerdal, Eleonora Poggio och Birgit Tremml-Werner vid Linnéuniversitet, samt tre forskare från Thailand, Filippinerna och Nederländerna.

- I och med denna finansiering har forskare vid LNUC Concurrences erhållit sammanlagt 36 miljoner under 2020. Det skall bli fantastiskt spännande att följa den forskning som miljön producerar.