universitetskajen

18 miljoner kronor från Kampradstiftelsen till Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet har i dagarna fått 17,8 miljoner kronor i forskningsanslag från Familjen Kamprads stiftelse. Pengarna delas ut till projekt som leder till nya lösningar med direkt nytta för miljön, och forskare arbetar tillsammans med aktörer från företag, offentlig sektor och civilsamhälle. Fyra projekt vid universitetet delar på forskningsanslaget.

Stefan Lagrosen, verksamhetsledare vid eHälsoinstitutet, har fått 9 miljoner kronor till projektet eHälsa för hållbar vård och omsorg i Kronoberg.
Projektet görs i samverkan med Region Kronoberg, Nationella rådet för eHälsa, Socialstyrelsens råd för eHälsa och digital omställning samt Svensk Förening för Medicinsk Informatik.

Bengt Nilsson, forskare vid institutionen för skog och träteknik, har fått 4,6 miljoner kronor för projektet Hållbar räddningstjänst i svensk landsbygd – det lokala engagemangets betydelse.
Projektet görs i samverkan med bland annat Lunds tekniska högskola, Räddningstjänsten i Ljungby, Räddningstjänsten Västra Blekinge samt Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer.

Peter Lerman, universitetslektor vid institutionen för skog och träteknik, har fått 2,9 miljoner kronor för projektet Utveckling av industriell värmekameramätning för energieffektiv styrning av virkestorkning.
Projektet görs i samverkan med RISE, JGA och Termisk Systemteknik.

Joacim Rosenlund, universitetslektor vid institutionen för organisation och entreprenörskap, har fått 1,3 miljoner kronor för projektet Samverkan för ett spelifierat miljöhus.
Projektet görs i samverkan med Högskolan i Skövde, Kalmarsundsregionens renhållare, Fastighetsägarna, SCB och Projektbyggaren Teknik AB.

Kontakt

Annika Sand, pressansvarig, mejl annika.sand@lnu.se, telefon 076-830 01 05