Byggklossar

2 oktober invigs eHealth Arenas showroom för e-hälsa i hemmet

I en autentisk sovrumsmiljö visas exempel på hur digital teknik kan användas för att bedriva vård i hemmet. Du får även testa hur lösningen fungerar och kan få en förståelse för hur den digitala tekniken både kan möjliggöra för nya sätt att arbeta och även att ta kontroll över eget mående. Initiativet syftar även till att öka intresset för och kunskapen om digitala lösningar inom vård och omsorg. 

Alla är välkomna: brukare, personal inom vård och omsorg, tjänstemän och politiker inom kommun och region samt näringsliv för att få möjlighet att både se och känna och klämma på utrustning som finns på marknaden. 

Läs mer om showroomet och de lösningar som visas här

På grund av rådande restriktioner avseende folksamlingar behöver du boka ditt besök i förväg. Är du intresserad av att besöka oss? Skicka din förfrågan på info@ehealtharena.se

Initiativet görs inom ramen för Region Kalmar läns satsning inom e-hälsa, eHealth Arena, och finns i Kalmar Science Parks lokaler på Varvsholmen i Kalmar. Linnéuniversitetet är en av samverkansparterna i satsningen att skapa en gemensam e-hälsoarena.