Linda Fälth, LegiLexi

Forskare utvecklar läs- och stavningsverktyg för skolan

Att kunna läsa är en grundförutsättning för fortsatt lärande. Det har LegiLexi tagit fasta på, en icke vinstdrivande stiftelse med visionen att alla barn ska lära sig läsa ordentligt innan de slutar lågstadiet. Med hjälp av pedagoger från bland annat Linnéuniversitetet har LegiLex nu lanserat verktyg för både läsning och stavning, som sedan i höst används av alla kommuner i Sverige.

LegiLexi digitala tjänster och produkter har fokus på läsning, men efter önskemål lanseras nu även tester och verktyg om stavning. Det är första gången som det finns ett heltäckande verktyg inom området, som också används av alla kommuner i Sverige.

Linda Fälth är docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet och är en av de forskare som har varit med och utvecklat materialet. Hon tror att den nya delen framför allt kommer att användas av speciallärare för att identifiera var i stavningsutvecklingen en viss elev befinner sig.
– Genom att även erbjuda en stavningsdel blir LegiLexi ett mer komplett verktyg, säger Linda Fälth.

Lärarnas önskemål om verktyg för stavning

Linda Fälth har tillsammans med forskare från Linnéuniversitetet och Linköpings universitet utvecklat undervisningsrekommendationer till lärarna och de digitala tester som elever i årkurs 1–3 kan göra via LegiLexis webbplats. Testerna prövar bokstavskännedom, fonologisk förmåga, ordavkodning, ordförståelse och läsförståelse, och gör att lärare kan följa sina elevers läsutveckling över tid.
– Materialet i LegiLexi används av över 20 000 lärare och alla kommuner har minst en skola som deltar. Genom LegiLexi har vi för första gången fått en nationell databas över barns läsutveckling, säger Linda Fälth.

Forskarna studerar även hur de resurser som LegiLexi erbjuder används ute på skolorna. I ett antal nyligen genomförda studier har klasslärare, speciallärare och specialpedagoger bland annat fått svara på enkäter och blivit intervjuade. Studierna har gett forskarna en bättre inblick i hur och i vilka sammanhang undervisningsrekommendationerna används.

Jullovsgåtor

Nytt på LegiLex inför jul är en lovutmaning för elever på låg- och mellanstadiet. Varje dag publiceras en ny jullovsgåta där uppdraget till eleverna är att försöka lista ut vad som döljer sig bakom julklappspappret eller som svar på gåtan. För varje knäckt gåta skickar man in sitt svar till läraren.

Mellan 23/12 - 7/1 dyker en ny gåta upp varje dag på jagharläst.se. Men redan sista veckan i skolan publiceras gåtor för de som vill träna med eleverna innan lovet.
https://www.jagharläst.se

Mer information om LegiLexi


Läs mer på LegiLexi:s webbplats

Via Facebook-gruppen LegiLexi finns även information och kommentarer

Hör gärna av er om ni vill veta mer:
Docent Linda Fälth, linda.falth@lnu.se