Överblick vision lasarettet. LNU, LBE och studenterna från kursen.

Vad händer med platsen då lasarettet i Växjö flyttar?

Studenterna på byggprogrammen i årskurs 3 har jobbat med ett visionsarbete under ledning av professor Mats Elgström med flera.

Studenterna från Linnéuniversitetets utbildningar inom programmen Byggteknik och Byggnadsutformning fick i uppdrag att utforma hus för framtida användning av området för av det nuvarande lasarettet i Växjö. Eftersom det planeras att lasarettet flyttas fås stads-, sjö- och parknära tomter med bra lägen inom 7-10 år.

Inom kursen Projekt i byggnadsutformning, systemhandlingar (2BY081) fick varje studentgrupp var sin tomt för uppdraget att planera ett flerbostadshus med 12-15 lägenheter och en verksamhetslokal på bottenplan samt utformningen av utemiljö. Tillsammans med lärarna från universitetet och konsulter utifrån (inom områden arkitektur, brand, mark, VVS) togs fram väldigt olika förslag som presenterades inom kursen. Projekten sammanställdes även i en kort film som visar husen tillsammans med ett förslag på kvartersuppdelningen*. Även om detta är ett teoretiskt projekt så är detta ett förslag på hur lasarettområdet kan se ut om 10 år, en vision för 2030.

Under ett par dagar nu i januari har studenterna presenterat sina arbeten för varandra. Under fredagen var även representanter för Växjö kommun på plats för att ta del av visionerna. 

* Filmen gjord av LBE Arkitekt, Linnéuniversitetet samt studenterna på kursen.