Porträtt på masterstudent på programmet för Internationella relationer

Vad gör du i höst?

Avslutar du snart din sista termin på ditt grundprogram? Det finns fortfarande master- och magisterprogram inom samhällsvetenskap som är öppna för sen anmälan.

Ta chansen – specialisera dig eller fördjupa dina kunskaper inom nationella och internationella stats-och samhällsfrågor. Sök en utbildning på avancerad nivå. Det kan ge konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Alla program på avancerad nivå inom samhällsvetenskap