Viktoria Grahn Johansson informerar yrkeslärare.

Aktuellt för yrkeslärare

Det händer mycket inom Linnéuniversitetets yrkeslärarutbildning inför hösten 2020. Det kommer att genomföras en yrkeslärarkonferens, det blir sista uppstarten för APL-utvecklarutbildningen och vi vill påminna alla skolhuvudmän om statsbidraget för yrkeslärarutbildning.

Yrkeslärarkonferens den 10 november 2020

Årligen sedan 2012 arrangeras under november månad Yrkeslärarkonferensen, en konferens som tar upp aktuella frågor för yrkeslärare. 2020 års tema är "Hålla sig uppdaterad inom grundyrket".

Läs mer om konferensen (sidan kommer att fyllas på med mer information efter semestern)

Höstens APL-utvecklarutbildning

Under höstterminen 2020 erbjuder Linnéuniversitetet i samarbete med Skolverket den uppskattade APL-utvecklarutbildningen för yrkeslärare och APL-ansvariga för sista gången. Med start 2021 kommer utbildningen att utformas på andra sätt via Skolverket. Under utbildningen får du bland annat möjlighet att skapa hållbara strukturer och rutiner för samverkan mellan skolan och arbetsplatser. Du får också arbeta med planering, genomförande och uppföljning av elevers kunskapsutveckling under APL. Ansök senast den 1 september 2020.

Läs mer om utbildningen och om ansökan

Statsbidrag för yrkeslärarutbildning

Yrkeslärarstudenter arbetar ofta som obehöriga lärare parallellt med sin lärarstudier. Att kombinera heltidsarbete med halvtidsstudier leder ofta till stress. Du som är rektor i gymnasieskolan/vuxenutbildningen kan för att underlätta dina anställda yrkeslärares studier söka om statsbidrag hos Skolverket. Statsbidraget innebär att skolan får ersättning så att yrkesläraren kan ägna sig åt sina studier en dag per vecka.

Skolverkets information om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2020


Läs gärna mer om yrkeslärarutbildningen via Nätverket för yrkeslärare