Vykort alumnundersökning

Nu kommer Alumnundersökningen 2020

I dagarna skickar vi en enkät till 4500 tidigare studenter för att få reda hur användbar deras utbildning har varit och hur väl den rustade dem för arbetslivet.

Är du alumn från Linnéuniversitetet, avslutade din utbildning för 3-5 år sedan och tog minst 75 procent av utbildningens poäng? Då kan du vara en av dem som i dagarna får ett vykort i brevlådan med inloggning till enkäten. När du svarar på enkäten hjälper du oss att få kunskaper om utbildningens användbarhet för dig och samhället i stort. Du bidrar även till förbättringar av ditt utbildningsprogram så att de studenter som går ut om några år är bättre rustade att möta arbetslivet och bidra på sin arbetsplats. I den förra alumnundersökningen efterfrågade alumnerna en tydligare och mer omfattande arbetslivsanknytning i sin utbildning, vilket ledde fram till fördjupade diskussioner inom universitetet om hur detta behov kan tillgodoses på bästa sätt. Ta chansen att hjälpa dina framtida kollegor till en bra start i arbetslivet! 

Mer information om vårt kvalitetsarbete hittar här