Anders Henriksson utsedd till ny ledamot i Linnéuniversitetets styrelse

Regeringen har beslutat att Anders Henriksson blir ny ledamot i Linnéuniversitetets styrelse. Styrelseuppdraget sträcker sig från 12 november 2020 till och med 30 april 2023. Därmed är sista stolen tillsatt och styrelsen är fulltalig.

Anders Henriksson arbetar annars som andre vice ordförande i Sveriges Kommuner och Regioner och har lång erfarenhet av styrelsearbete inom både privat och offentlig sektor.

Klicka här för mer information om Linnéuniversitetets styrelse

Kontakt

Anders Henriksson, 0705-17 60 30, anders.henriksson@skr.se

Jenny Jeppsson, Universitetsstyrelsens sekreterare, 0470-76 75 66, jenny.jeppsson@lnu.se