Nano-spinntronikenhet

Anslag till nanoforskning från Carl Tryggers stiftelse

Ett forskarlag under ledning av professor Carlo Canali vid Linnéuniversitetet får 822 000 kronor av Carl Tryggers stiftelse för att teoretiskt och experimentellt undersöka nanotrådar och -strukturer. Bidraget omfattar en postdoktor samt drift och apparatur.

Det projekt som nu fått bidrag heter Nanospintronics with magnetic topological core-shell nanowires och kommer att genomföras under 2021–2023. Syftet med projektet är att teoretiskt och experimentellt undersöka kvasi-endimensionella (1D) nanotrådar (nanowires; NW) och kärnskalsheterostrukturer i nanotrådar gjorda av olika klasser av topologiska kvantmaterial, till exempel topologiska isolatorer, topologiska kristallina isolatorer och topologiska halvmetaller av Weyl- och Dirac-typ.

Klargörandet av de magnetiska topologiska faserna som uppstår i dessa kvasi-endimensionella system när de omges av magnetiska skal, och de tillhörande nya spinntransportfenomenen, är huvudteman i projektet. Forskarna kommer att fokusera på de grundläggande elektroniska, magnetiska och transportegenskaperna hos dessa nanotrådsystem, vilket kan resultera i tillämpningar inom topologisk nanospintronik.

Det teoretiska arbetet och beräkningsarbetet leds av Carlo Canali, professor och ledare för forskargruppen Condensed Matter Physics vid Linnéuniversitetet. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete mellan tre experimentlag:

  • Linnéuniversitetet och institutet för fysik vid den polska vetenskapsakademin, lett av Janusz Sadowski
  • Chalmers tekniska högskola, lett av Saroj Prasad Dash
  • Max Planck Institute of Microstructure Physics i Halle, lett av Paolo Sessi

Carl Tryggers stiftelse för vetenskaplig forskning har till uppgift att ge forskningsstöd inom naturvetenskap i vid bemärkelse samt dessa vetenskapers tekniska tillämpningar och med en inriktning som kan förväntas bidra till näringslivets utveckling i Sverige. Projektet har fått ett anslag på totalt 822 000 kronor och omfattar såväl en postdoktor som drift och apparatur.

Illustration: Nanospinntronikenhet bestående av en nanotråd med topologisk-isolerande kärna/ferromagnetiskt skal som uppvisar ett strömdrivet vridmoment med spiralformade tillstånd på ytan vid kärn/skal-gränssnittet.