Hus Vita, Kalmar

Anslag till postdoc under två år från Carl Tryggers stiftelse

Hanna Farnelid, forskare vid institutionen för biologi och miljö, har blivit tilldelad anslag från Carl Tryggers Stiftelse.

Hanna Farnelid har fått stipendiet av Carl Tryggers Stiftelse för projektet "Dödlighet hos Synechococcus: virusinfektion i den marina näringskedjans bas".

Anslaget ska finansiera en postdoc under två år (300 000 kronor per år) och även medel för drift/apparatur. Totalt belopp är 766 500 kronor.