Lärare och elever

APL-utvecklarutbildning hösten 2020

Under utbildningen får du bland annat möjlighet att skapa hållbara strukturer och rutiner för samverkan mellan skolan och arbetsplatser.
Du får också arbeta med planering, genomförande och uppföljning av elevers kunskapsutveckling under APL.

Fem kursdagar (16-17 sep, 15 okt, 19 nov och 15 dec) genomförs på plats på Linnéuniversitetet campus Växjö. Utöver dessa dagar förekommer arbete med att läsa litteratur, genomföra uppgifter samt följa vad som händer i det digitala klassrummet.

Tidigare sökande som ej fått plats ska ha förtur till utbildningarna. Rektor kan ansöka för två lärare, företrädesvis från olika program. Fler från samma skola kan antas i mån av plats för att fylla utbildningarna efter anmälningstidens utgång.

Information om ansökan
Ansökan sker via ansökningsblankett, som finns via länken nedan. Tänk på få ett intygande av rektor och i samband med detta visa utbildningsplanen för honom/henne. Först till kvarn!

Ansökan skickas till: ykt.tek@lnu.se.
Ansök senast den 1 september 2020.

Troligtvis är detta sista gången APL-utvecklarutbildningen ges i Linnéuniversitetets regi.

Ladda ner ansökningsblankett här!
Läs mer om APL-utvecklarutbildning på Skolverkets webbplats.

Kontakt
Hör gärna av dig om du har frågor om utbildningen:
Viktoria Grahn Johansson eller Anders Ingwald.