The Cultural Avenue berättar om sitt konfliktförebyggande arbete för studenter

Artister från Uganda besökte Linnéuniversitetet för att berätta om hur de förenar människor och förebygger konflikter genom konsten

Organisationen The Cultural Avenue drivs av artister som arbetar mot att med konstens kraft integrera flyktingar i Uganda. I veckan som gick besökte artister från organisationen studenter i freds- och utvecklingsstudier för att berätta om hur de skapar utrymme för flyktingar och lokalbefolkningar att mötas i konsten.

Uganda är ett av de länder i Afrika som tagit emot flest flyktingar de senaste åren. Mottagandet har på sina håll skapat spända relationer mellan flyktingar och lokalbefolkningar, delvis för att flyktinglägren ofta har placerats isolerade från närliggande samhällen och därmed begränsat utrymmet för möten över etniska gränser. Artisterna från The Cultural Avenue kom till Linnéuniversitetet för att berätta om hur de förebygger att konflikter bryter ut mellan grupperna genom att skapa utrymme för dem att mötas i konsten.

– Vårt arbete går ut på att upprätta kontakter mellan flyktingar i läger och invånare i omliggande samhällen med ett intresse för att skapa musik och poesi, oavsett vilka bakgrundskunskaper de har på området. Sedan stödjer vi dem att tillsammans skapa konst och att presentera sitt konstnärliga utövande i flyktingläger, i omliggande byar och städer, och på nationella arenor. Vår ambition är att konsten både i sitt uttryck och i sin representation ska spränga etniska gränser genom att spegla såväl lokalbefolkningen som den mångfald av nationaliteter och etniciteter som ryms bland flyktingarna, säger Keith Nyende, som är projektkoordinator i organisationen.

Sessionen vid Linnéuniversitetet inleddes med att tre artister höll en kort teaterföreställning kring temat den mänskliga rättigheten att fly. Därefter svarade artisterna och Keith på publikens frågor. Här berättade de att ett viktigt verktyg för att ena människor är att få dem att reflektera över frågor om mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokrati.

– Till exempel uppmuntrar vi deltagarna att reflektera över hur de kan skapa konst demokratiskt, så att alla får göra sin röst hörd på lika villkor. Ett viktigt inslag i vårt arbete med detta är även att skapa grupper med en jämställd fördelning mellan kvinnor och män, säger Keith.

De undervisande lärarna på Linnéuniversitetet ville genom att bjuda in organisationen synliggöra det arbete som dagligen görs för att förebygga konflikter runtom i Afrika för studenterna. Lektorn Jonas Ewald släppte upp artisterna på scen med orden:

–  Det här är en sida av Afrika som vi sällan får höra om på nyheterna. Nyhetsförmedlingen kretsar ofta kring katastrofer och hur västerlänningar ska lösa olika typer av problem åt afrikaner, men de här artisterna ger prov på hur mycket som redan görs i Afrika för att förebygga konflikter. Därför bör svenska och västerländska organisationer reflektera över hur de kan samarbeta med afrikanska organisationer, snarare än att försöka lösa problem åt dem, och hur vi här i Sverige och övriga västvärlden kan lära från afrikanska organisationers förebyggande arbete mot konflikter när vi möter de utmaningar vi själva har här. Genom sitt arbete visar The Cultural Avenue hur kultur i olika former kan användas som ett medel för kommunikation, förståelse och försoning.

 

Kontakt

Manuela Nilsson, mobil 0724544647, mejl jonas.ewald@lnu.se

Johan Cederqvist, forskningskommunikatör, mobil 0480-44 60 45, mejl johan.cederqvist@lnu.se