concurrences

Åsa Trulsson erhåller 4 miljoner från Vetenskapsrådet

Åsa Trulsson, medlem i LNUC Concurrences och universitetslektor vid institutionen för kulturvetenskaper, erhåller 4 004 000 för projektet " Idag ska vi prata om kondomer; sex och samlevnadsundervisning bland unga migranter och flyktingar och solidaritetens möjligheter”. Medsökande är Chris High, Freds- och utvecklingsstudier. Projektet söker också en postdoc.