lokaler

Det här gäller för salstentor

Från höstterminens start har vi haft utbildning och examinationer på plats i våra lokaler. Vid salstentamen används en möblering som innebär att vi håller den fysiska distansen och samtidigt minskar risken för fusk. Det innebär att vi utnyttjar ungefär hälften av lokalernas kapacitet när det gäller antal, ventilation etc. och att vi som mest har vi 50 tentander i samma sal. Därmed följer vi Folkhälsomyndighetens allmänna riktlinjer samt de skärpta råd som införts från och med den 5 november.

Utöver detta finns handsprit tillgänglig i samtliga tentasalar och extra städning utförs i våra lokaler.

Vi har alla ett gemensamt ansvar att hålla avstånd till varandra, se till att klungor och grupper inte bildas samt att inte komma till tentasalen om man har symptom. 

Folkhälsomyndighetens råd för hur du minskar risken för att smittas och smitta hittar du här.