Barn i rörelse

Barn som deltar i organiserad idrott lyckas bättre i skolan

Den strukturerade fritiden, med aktiviteter som att spela i ett fotbollslag eller sjunga i kör, ger positiva effekter på ungas betyg, utbildningsambitioner och hälsa. Resultaten kvarstår även när hänsyn tas till klassbakgrund, etnicitet och andra egenskaper. Det skriver fem forskare på DN Debatt. En av forskarna är Linnéuniversitetets Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete.

Deras forskningsresultat visar att den strukturerade fritiden ofta fungerar som en arena för olika former av lärande; inte bara genom aktiviteten i sig, utan också genom att ungdomarna få ta ansvar, träna sociala förmågor och vidga sina horisonter.

Forskarna skriver att en satsning på barn och ungdomars fritid borde vara en prioriterad fråga då en strukturerad och lärande fritid har positiva effekter på en rad områden rörande ungas välbefinnande – förutom, eller tack vare, att den oftast också är rolig i stunden.

Läs hela debattartikeln här: https://www.dn.se/debatt/barn-som-deltar-i-organiserad-idrott-lyckas-battre-i-skolan/