Vi välkomnar Birgit Tremml-Werner som ny medlem i Concurrences!

Birgit Tremml-Werner är ny forskare i historia och kommer att sitta i Växjö. Hon har erhållit när 4 miljoner kr från VR för projektet Diplomati i det tidigmoderna Sydostasien: aktörer, praktiker och översättningar.

Tremml-Werner kommer närmast från University of Zurich, där hon innehaft en postdoktjänst.