Nyfikna förskolebarn

Bli forskare i lekresponsiv undervisning i förskolan för social och kulturell hållbarhet

Ansök om att bli antagen som doktorand till den nationella forskarskolan: Utbildning för lekresponsiv undervisning i förskolan för social och kulturell hållbarhet.

Den nationella forskarskolan för förskollärarutbildare finansieras av Vetenskapsrådet och har syftet att utbilda för lekresponsiv undervisning i förskolan för social och kulturell hållbarhet.

Forskarskolan ska utbilda adjunkter vid förskollärarutbildningen – genom deras egen forskarutbildning – i hur de kan utbilda förskollärarstudenter att ta sig an samtida utmaningar för förskoleverksamhet, i form av:

  1. lekens eventuellt marginaliserade roll genom betoning på undervisning och utbildning,
  2. att digitalisering innebär att barn har många och skilda erfarenheter när de kommer till förskolan och med mycket olika tillgång till denna sorts resurser, och
  3. att många barn deltar i verksamheten som inte talar majoritetsspråket och därför inte har samma förutsättningar att delta, lära och utvecklas.

Relationen mellan lek och undervisning central

Forskarskolan tar frågan om relationen mellan lek och undervisning som överordnad och en premiss är att med denna teoretiska ingång (lekresponsiv undervisning) kan förskolan även fortsatt rymma lek samtidigt som man kan arbeta med undervisning och utbildning. Inom ramen för forskarskolan studeras detta mer specifikt i relation till digitala teknologier och flerspråkighet.

Forskarskolan ges i samarbete mellan fyra lärosäten och omfattar totalt 9 doktorander:

  • Göteborgs universitet (värdinstitution)
  • Linnéuniversitetet, campus Växjö
  • Malmö universitet
  • Högskolan Kristianstad

Läs mer om forskarskolan

Ansök tjänsterna vid Linnéuniversitetet, scrolla ner till Doktorand i matematikdidaktik

Sista datum för ansökan är 2020-03-31.
Tillträde 1 september 2020 eller enligt överenskommelse.