från bokomslaget

Uppdaterad utgåva av boken Utmärkt undervisning

I Utmärkt undervisning sammanfattar Daniel Sundberg och Jan Håkansson vid institutionen för didaktik och lärares praktik de tre senaste decenniernas viktigaste svenska och internationella forskning om undervisning. Boken är nu släppt i en uppdaterad andra utgåva.

Vad kännetecknar utmärkt undervisning? Vilken evidens finns för de olika pedagogiska strategier och metoder som används inom skolan?

I referensverket Utmärkt undervisning sammanfattas de tre senaste decenniernas viktigaste svenska och internationella forskning om undervisning. Boken bygger på en fördjupade genomgång av ett mycket stort antal svenska och internationella forskningsöversikter från forskningsfronten om undervisning och lärande i klassrum och förskolor. Det är den mest omfattande studien hittills i Sverige inom detta område.

Nytt i den andra, reviderade utgåva som just släppts är att innehållet uppdaterats utifrån aktuell forskning, lagstiftning och styrdokument. Detta innebär att även förskolan integreras som en självklar del av de olika skolformer boken tar upp – förskola, grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning.

Författare är professor Daniel Sundberg och lektor Jan Håkansson, båda vid institutionen för didaktik och lärares praktik vid Linnéuniversitetet.