student springer på campus

Ny bok: Immigrant Incorporation, Education, and the Boundaries of Belonging (2020)

Vilken roll spelar känslor för skolval och skolframgång? Vilka symboliska gränser för tillhörighet finns inom utbildningssystemet? Och hur förhandlar olika aktörer de koder som villkorar deras känsla av tillhörighet?

I antologin Immigrant Incorporation, Education and the Boundaries of Belonging, utforskar författarna hur symboliska gränser förstås och förhandlas av olika aktörer inom skolans värld. Författarna vill visa hur we-ness blir en strukturerande kraft som påverkar både skolframgång och inkludering respektive exkludering av elever med migrationserfarenhet. I antologin behandlas skolsegregation och religion inom utbildningssystemet som centrala tema där symboliska gränser blir särskilt tydliga.

I boken medverkar Stefan Lund, redaktör (Stockholm universitet, tidigare Linnéuniversitetet, Anna Ambrose (Örebro universitet), Marianne Dovemark (Göteborgs universitet), Ann-Sofie Holm (Göteborgs universitet), Henrik Nilsson (Linnéuniversitetet) och Åsa Trulsson (Linnéuniversitetet).

Boken finns på Palgrave.