Skog

Bra uppslutning vid första digitala skogsdagen

I fredags arrangerade Hållbart familjeskogsbruk och FRAS Skogsdagen 2020, en återkommande träff som arrangerats nästan årligen sedan 20 år tillbaka. Drygt 170 studenter, forskare, alumner och representanter från skogsnäringen deltog på distans. Längre ner på denna sida kan du se inspelningen av workshopen.

Program (med tidsangivelser till filmklippet)

Varierat skogsbruk utifrån olika perspektiv, introduktion

3:40 - Pecha kucha-presentationer:
Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen
Gisela Björse, Sveaskog
Haidi Andersson, privat skogsägare södra Sverige

39:56 - Ett historiskt perspektiv, Harald Säll, Linnéuniversitetet

1:04:24 - Paneldiskussion

Varierat skogsbruk i forskningen

1:29:30 - Tre korta presentationer om pågående projekt 
Per Nordin, Skogforsk Nils Fagerberg, LNU Mostarin Ara, SLU

2:09:17 - Vad vill skogsägarna beforska? Workshop och mentimeter

2:11:20 - Brasklappar vid forskning, Johan Bergh, LNU

2:20:06 - Hur kan skogsägare bidra? Cecilia Malmqvist

2:31:38 - Utbildning och karriärvägar
Jimmy Johansson och Karin Hjelm pratade om utbildningar vid LNU och SLU, bland annat ett gemensamt mastersprogram Skogsbruk med många mål som ni kan läsa mer om vi länken:
https://lnu.se/program/skogsbruk-med-manga-mal/vaxjo-distans-ht/

Anders Rickardsson, Mellanskog Ingvor Johansson, privat skogsägare

Skogsdagen 2020