Concurrences

Dagmar Brunow och Eleonora Poggio erhåller medel från Vetenskapsrådet

Två av Concurrences medlemmar erhöll medel från VR i utlysningen humaniora och samhällsvetenskap 2020.

  • Dagmar Brunow, docent vid Docent institutionen för film och litteratur får 3 830 000 kronor över fyra år, för projektet Det förlorade kulturarvet: Att öka samverkan mellan digitala filmarkiv

  • Eleonora Poggio får 2 746 000 kronor över tre år för projektet Att forma främlingskap. Statens roll i bildande av sociala tillhörighetskategorier i koloniala Latinamerika, 1590-1700