Samarbetsparter inom CISA

Internationell konferens med fokus på akut vård

Omkring 500 personer kommer under torsdag och fredag att ta del av föreläsningar och workshops med fokus på akut vård. Det är då den årliga CISA-konferensen äger rum, som i år arrangeras digitalt i samverkan med Regionsdagarna för intensiv- och perioperativ vård och Blåljusstiftelsen.

Detta är ett viktigt tillfälle för landets professioner med fokus på akut vård att kompetensutveckla sig. Årets konferens är den 17:e upplagan, sedan 2016 i regi av Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård (CISA).

CISA ska vara en nationell och internationell förebild genom att skapa enklare och bättre lösningar för komplexa problem inom akut vård, liksom nya arenor för samförstånd, sambruk och samverkan, till nytta för människor på såväl lands- som glesbygd.

Med detta menas att med gemensamma resurser skapa en gemensam plattform för en effektiv samverkan mellan flera professioner för att bistå och gagna människor i behov av akut omhändertagande, det vill säga livräddande åtgärder. Det första omhändertagandet ges av en rad olika personer. Förutom privatpersoner kan det vara professionella personer med varierande befattningsnivåer inom olika organisationer som räddningstjänst, polismyndighet och hälso- och sjukvård. Därtill kommer larmoperatörer som hanterar alla larm till 112 och ser till att rätt kompetens kommer till platsen. Vården optimeras sedan av olika specialister på sjukhus.

Carina Elmqvist, vetenskaplig ledare CISA, och Anders Svensson, biträdande vetenskaplig ledare från Linnéuniversitetet berättar att det är premiär för digital konferens.

- Det är roligt att så många anmält sig. Flera avdelningar på sjukhusen i Växjö, Ljungby, Katrineholm och kanske någon mer har kopplat upp sig i olika konferensrum, så totalt är vi ungefär 500 personer. Dessutom medverkar flera kända föreläsare båda dagarna, bland annat Gunnar Kahlmeter och Joar Björk från Region Kronoberg, säger Carina och Anders.

Späckat programutbud

Socialminister Lena Hallengren öppnar konferensen båda dagarna med ett tal till deltagarna. Sedan följer diverse föreläsningar och workshops med utställare. Gästföreläsare under konferensen är:

  • Gunnar Kahlmeter, professor och överläkare klinisk mikrobiologi, Region Kronoberg
  • Lars Sandman; professor hälso- och sjukvårdsetik, Prioriteringscentrum, Linköpings universitet
  • Per-Olof Michel; docent katastrofpsykologi, överläkare psykiatri, Uppsala universitetet
  • Torbjörn Tännsjö, professor emeritus praktisk filosofi, Stockholms universitet
  • Joar Björk, doktorand Medicinsk etik, Karolinska Institutet, specialistläkare, Centrallasarettet Växjö
  • Jed Duff, doctor of philosophy, associate professor at University of Newcastle, Australia, adjunct associate professor at University of Iowa, deputy head of school (postgraduate) at University on Newcastle, and editor at journal of perioperative nursing (ACORN)

CISA erhöll 2016 medel från Familjen Kamprads Stiftelse och inrättades 2017 som centra vid Fakulteten för Hälso- och Livsvetenskap (FHL) med placering på institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

För information om CISA:s verksamhet: Lnu.se/cisa

För information om konferensen CISA 2020: Lnu.se/cisa2020