Cornelia Witthöft på akademisk högtid

Cornelia Witthöft granskar tre kapitel i Nordiska näringsrekommendationer 2022

Nordiska näringsrekommendationer (NNR 2012), är de officiella rekommendationer som används i Sverige och i Norden för att främja bra matvanor. Inför revideringen av nästa version har Cornelia Witthöft, professor i livsmedelsvetenskap och tillträdande vicerektor för forskning vid Linnéuniversitetet, tackat ja till att vara sakkunnig granskare för tre kapitel.

I Nordiska näringsrekommendationer (NNR 2012) beskrivs riktlinjer för vilka matvanor som är bra för människors hälsa, både på kort och lång sikt. Där finns också information om hur mycket motion vi behöver och hur mycket energi och näringsämnen kroppen behöver för att minska risken för välfärdssjukdomar.

De nordiska näringsrekommendationerna är officiella riktlinjer som följs av samtliga nordiska länder och används bland annat för att planera kosten i skolor och inom äldreomsorgen.

Folater, grönsaker och bönor

I egenskap av sakkunnig har Cornelia Witthöft, professor i livsmedelsvetenskap vid Linnéuniversitet, tackat ja till att granska kapitlen Folater (folsyror), Grönsaker, frukt och bär och Baljväxter.

Cornelia Witthöft forskar bland annat om hälsosam och klimatsmart mat från växtriket. Hon deltog även i arbetet med att ta fram NNR 2012. Då som ordförande för folatgruppen, vars uppdrag var skriva rapporten som utgjorde underlag till kapitlet om folater.

Nordiska näringsrekommendationer 2022 blir den sjätte i ordningen. Den senaste upplagan är från 2012 och revideringsarbetet för nästa version har inletts.

Livsmedelsverket ingår i projektgruppen som sedan förra året arbetar med att ta fram den uppdaterade versionen som ska vara klart till 2022. Projektet leds från Norge och involverar experter från alla nordiska länder.

En sammanfattning av principer och tillämpning av Nordiska näringsrekommendationer 2012 finns i sin helhet på www.livsmedelsverket.se.